Ремонт на хладилна техника

Сподели

Диагностика

Смяна компресор

Смяна кондензатор

Смяна изпарител

Смяна термостат

Зареждане хладилник

Зареждане с отстраняване на пропуск

Лепене на Изпарител и зареждане

Отстраняване електро проблем

Отстраняване на пропуски

Ремонт на Фризери

Ремонт на Хладилни витрини

Ремонт на Ледогенератори

Ремонт на търговски хладилници

Профилактика търговски хладилници

Сервиз за Хладилници

Сервиз за Влагоуловители

Поемане гаранция за вложените части и за извършения от нас ремонт

Възможност за абонамент

Видове хладилници:

 • Еднокамерни – хладилници с вградена вътрешна камера;
 • Двукамерни – хладилници с отделна фризерна и хладилна част. Те могат да бъдат с един или два компресора;
 • Хладилници с NO FROST система – при тях е характерно,че не натрупват лед. Охлаждането става посредством обдухване с вентилатор през изградени въздуховоди;
 • Двукамерни хладилници с превключващ магнет вентил, който регулира подаването на хладилния агент, съответно към хладилната и фризерната част;
 • Хладилници тип “Side by side”;
 • Фризери.

 

Видове хладилници

Кога трябва да потърсите Сервиз за ремонт на хладилници – Хладилен сервиз Варна:

 • Когато температурата е много по-висока или по-ниска от нормалната;
 • Компресорът не работи с характерния шум , не включва или изобщо не изключва;
 • Термостатът не регулира зададената температура.
 
 
 
 
 

Най-често повредите в хладилниците биват два вида – механични или електрически.

 • Към механичните спадат: блокирал компресор, нарушена херметичност на хладилната инсталация, пробит изпарител, корозирало подохлаждане и др.
 • Електрическите биват: повреда в електрическата инсталация, дефектирал термостат или пусково реле на компресора, дефектирал сензор, таймер, вентилатор,нагревател при NO FROST система, електронна платка и др.

Всичко започва с правилната диагностика на повредата на вашия хладилник или фризер. Както във всяка сервизна дейност, това е най-важната част. Тук се проявява опита и рутината на хладилния сервизен техник. Ремонтът на съвременните хладилници е сложен, за него се изискват задълбочени знания за принципа на работа на хладилника, практически опит и специализирани инструменти.

 

Имайки предвид всичко изброено до тук, нашият съвет е, при нужда от ремонт да потърсите Хладилен сервиз Варна!

Компоненти на домашният хладилник:

 • Компресор
 • Кондензатор (втечнител)
 • Филтър
 • Изпарител
 • Дроселиращ елемент (капилярна тръба)
 • Хладилен шкаф
 • Хладилен агент (фреон)

 

Как работи хладилникът?

 Компресора нагнетява фреона, който на този етап е газ и го изпраща в кондензатора. Там, заради високото налягане, започва втечняването на фреона. Течния фреон постъпва във филтъра, който още се нарича и филтър-дехидратор. Филтъра пречиства хладилния агент (фреона) от механични замърсявания и от остатъчна влага. Филтъра обикновено е пълен с влагоабсорбиращ материал, най-често това е силикагел. След почистването фреона постъпва в капилярната тръба (капилярка). Капилярката служи да отдели системата на ниско и високо налягане. Капилярната тръба действа като дюза. При преминаването на фреона през нея се получава пад на налягането и температурата. От капилярната тръба фреона постъпва в тромпета на изпарителя, където става впръскването. В тази точка започва бурното кипене и изпаряване на хладилния агент, при което кипене се отнема топлината от вътрешния обем на хладилния шкаф. След изпарителя повечето хладилен агент се е превърнал в пара и по пътя до компресора се изсушава до сух газ.

 
Пускане на видеото

Правилното функциониране на домашния хладилник зависи от множество детайли:

 • Подходящ компресор
 • Подходящ регулатор (електронен или механичен термостат)
 • Точно определяне на количеството хладилен агент
 • Липса на пречупвания по тръбния път
 • Липса на пропуски и утечки
 • Достатъчна изолация на хладилния шкаф
 • Подсигуряване охлаждането на кондензатора
 • Липса на обемни заледявания по изпарителя

Съвремените домашни хладилници работят на цикли, които осигуряват саморазскрежаването на хладилната част. Фризерната част също може да се саморазмразява, ако е оборудвана с саморазмразяващ се изпарител и е осигурен канал за оттичане на водата.
Регулирането на домашния хладилник е сложна тема и може да бъде реализирано по доста различни начини.

 

При включване на хладилника в мрежата,

термостата затваря веригата и компресора стартира. Това е така, докато температурата в обема на хладилния шкаф не падне до точката на изключване на термостата. След което термостата прекъсва веригата. Когато температурата в обема се вдигне, термостата отново затваря веригата и компресора отново започва да работи. Механичните термостати са прости и надеждни устройства, които имат работен живот десетки години. Осезателя на механичния термостат представлява тръбичка с метален балон в тялото на термостата. Тръбичката и балона са пълни с газ, който свива и разширява обема си спрямо околната температура. Когато температурата е висока, балона на термостата се раздува и докосва двете точки, които затварят веригата. Постигането на различни температури се осъществява посредством винт, който доближава или раздалечава точките на включване спрямо балона. При електронните термостати управлението става с термоелементи, които променят съпротивлението си спрямо температурата. Идеята е същата. Осветлението в хладилника се включва, когато вратата се отвори. За целта около рамката на хладилния шкаф е монтиран шалтер с пружина, който при затворена врата прекъсва веригата. Има и други методи за следене на отворена/затворена врата, като например рийд-ампула и магнит.

Преди години производителите правеха двукръгови хладилници с 2 компресора.

Така потребителите имаха избор да изключат или само хладилното отделение, или само фризерното. Естествено тези хладилници бяха скъпи, тъй като най-скъпия компонент в хладилника е компресора (всъщност не винаги е така). За да се редуцира цената и пак да се предостави на потребителя избор за пестене на енергия, производителите се насочиха към едно по-рационално решение с един компресор. Неодостатък на това решение е, че позволява изключване само на хладилната част, като остава да работи само фризера. Подобнa схема се реализира с управление с магнет-вентил, който насочва фреона или към целия кръг, или само към фризерната част.

В този случай едно от предизвикателствата е

прецизното определяне на количеството фреон, за да не се получи презапълване на хладилната инсталация, когато хладилника работи само на фризерен режим. Или пък системата да остане недозаредена, когато работи в режим на цял цикъл. Това затруднение може да се редуцира леко, ако се използва събирател (изсушител, ресивер) на фреон непосредствено след фризерния изпарител или просто се пусне по-дълга смукателна тръба в запенената част. Това ще позволи леко презареждане на системата за фризерен режим, като недоизпарения фреон ще се изпари по пътя до компресора.