Смяна вентилатор на хладилник Daewoo Side by Side

 Смяна вентилатор на хладилник Daewoo SideBySide

За гр. Варна и околните места, на следния телефонен номер: 

Вентилаторите са машини за създаване на поток на частиците в газове и най-често във въздух. Използват се за вентилация на битови, производствени и други помещения и машини. Намират приложение също в хладилната и сушилна техника. Транспортират зърнести и прахообразни продукти като брашно, зърно, цимент, стърготини и др. Осигуряват приток на въздух при горивни и други технологични процеси. За задвижване използват основно асинхронни двигатели, и постояннотокови при автомобилите. Вентилаторите генерират шум от бързото протичане на въздуха около лопатките и крепежните елементи, а също и от двигателя.

Шумът от вентилаторите е приблизително пропорционален на петата мощност на скоростта на вентилатора; половината скорост намалява шума с около 15 db.

Подобряване на топлообмена

Работата на вентилатора се обяснява с това, че когато той създава движение на газ с определена температура около тяло с по-висока или по ниска температура, това подобрява топлообмена между газа и тялото, като топлообменът може да е конвективен или лъчист. Когато вентилаторът работи дълго време, разликата в температурите на тялото и газа остават с малка разлика или температурата на тялото остава в допустими граници. При големи температурни разлики често вентилаторът е в комбинация с радиатор или елементи оформени като такъв.

Важно е да се отбележи, че вентилаторът не може самостоятелно да охлади газа, с който работи в затворена среда.

Създаване на газов поток

При тази конструкция вентилаторът създава насочен въздушен поток с голяма енергия. Вида на вентилационната система може до бъде нагнетателна или смукателна.

Сподели

One thought on “Смяна вентилатор на хладилник Daewoo Side by Side

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *