Смяна контролер и датчици на хладилна витрина

 Смяна контролер и датчици на хладилна витрина

За гр. Варна на следния телефонен номер: 

 

 

Смяна контролер и датчици на хладилна витрина

Хладилни витрини

Предназначение 

 използват се за охлаждане и съхраняване на пресни, охладени и замразени хранителни продукти, полуфабрикати, готови ястия и напитки.

Съществуват съоръжения за дълбоко замразяване на хранителни продукти.
В хладилните машини като охладители се използвуват хладилни агенти ( фреони) – вещества , които при нормално атмосферно налягане кипят при ниска температура, с поглъщане на голямо количество топлина от околната среда , вследствие на което се получава охлаждане.

Принцип на действие:

 хладилното съоръжение се състои от охлаждаема работна камера и хладилна инсталация.

Работната камера

е най-често с призматична форма и голяма вместимост. При отварянето на вратата на хладилното съоръжение се включва ел.осветление и вратата задължително трябва да е обшита с микропореста гума (с цел добро уплатнение).

За да се намали притока на топлина ,

 работната камера се изолира. В горната част на камерата е монтиран изпарител. Постигането на ниските температури става за сметка на кипене на хладилен агент в изпарителя, а предаването на топлината става чрез конвекция. Най-често използвания хладилен агрегат е компресор-кондензаторен. Чрез тръбопроводи той се свързва с изпарителя. Хладилния агрегат може да се монтира на следните места:- вграден в корпуса на хладилното съоръжение;-закрепен върху външната страна на една от стените му; монтиран върху тавана му; -на малко разтояние от корпуса в близост до него или в отделно помещение

Видове 

 Хладилните камери могат да бъдат зидана или сглобяема хладилна камера и хладилни витрини.


 зидана хладилна камера 

предназначението и е за съхранеие на големи количества хранителни продукти, хранителни полуфабрикати и др. в прясно, охладено или замразено състояние. Най-подходящите места за изграждането и са сутеренни помещения, отдалечени от източници на топлина и влажност. За да се намалят разходите на студ и при отваряне е необходимо пред хладилната камера да има предверие. Хранителните продукти могат да се поставят на стелажи или куки монтирани върху релсов път на тавана. Охлаждането се осъществява чрез изпарител под който има монтирана тава за събиране на вода получена при обезскрежаването му. Хладилния агрегат е монтиран вън от камерата.


сглобяема хладилна камера 

най-подходящите места за монтиране са в закрити помещения, защитени от пряка слънчева светлина или др.природни действия. Сглобяемата хладилна камера е изградена от панели, облицовани от листова стомана с пластмасово покритие и топлоизолация от твърд пенополиуретан.. Вратата е защитена от замръзване с нагреватели. Използвания агрегат най-често е херметичен фреонов компресор-кондензатор, монтира се вън от хладилната камера на място с хладен въздух за охлаждане на кондензатора му, които чрез тръбопроводи е свързан с изпарителя, намиращ се вътре в камерата. Инсталацията му е напълно автоматизирана.


хладилна витрина

предназначена е за кратко съхранение на хранителни продукти, полуфабрикати и ястия, с цел тяхната реклама и реализация. Различни конструкции хладилни витрини – закрити, открити ,сладкарски, комбинирани, островно открити и др. Охлаждането се осъществява чрез изпарител, който се монтира върху една от стените на камерата за съхранение. Ако хладилната витрина е с две отделения има два изпарителя последователно свързани. Предвидени са вентилатори за по интензивна циркулация на въздуха. Най-често хладилния агрегат е пристроен към витрината.

Правила за експлоатация и безопасна работа

Хладилните съоръжения трябва да бъдат монтирани от правоспособни специалисти при спазване на Правилника за електрическите уредби.

агрегатите

на големите хладилници и хладилни камери да бъдат защитени с подходящи защитни ограждения.

вратите

на хладилните камери да бъдат обезопасени срещу случайно оставане и заключване на хора в тях

двустранни брави

с възможност за деблокиране на заключващите системи

при обледяване на изпарителя

ледът да не се откъртва, а да се изключи хладилния агрегат до размразяване на изпарителя.

периодично да се подсушават

стените и пода на хладилното съоръжение, за да не обледенява и блокира изпарителя.

да не се използват метални предмети

при почистване на изпарителя. Почистването да се извършва с разтвор на сода бикарбонат /сода за хляб/ – 100 грама на литър вода – с използването на мека четка и чисти памучни парцали.

вратите на хладилните съоръжения

да се държат отворени по възможност най-малко време, за да се избегне нахлуването на топъл


продуктите да се подреждат така,

че помежду им и до стените да остава разстояние 3-4 см.


да не се съхраняват едновременно

продукти, предаващи едни на други своята миризма.

при повреда на хладилните съоръжения

трябва да се обънем към дежурния хладилен техник.

Ако имате нужда от Смяна контролер и датчици на хладилна витрина , не се колебайте да се свържете с нас

Сподели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *