Смяна температурни датчици на хладилник Samsung Side by Side

Смяна температурни датчици на хладилник Samsung Side by Side

За гр. Варна и околните населени места на следните телефони:

Смяна температурни датчици на хладилник Samsung Side by Side

Температурния датчик 

служи да регулира температурата до една желана (зададена) стойност и по-възможност да я поддържа постоянна. За да се изпълни тази задача, трябва непрекъснато да се измерва регулираната температура. Когато между зададената и измерената температура се появи разлика, термостатът трябва да се задейства, за да компенсира разликата. При сложните термостати типът на действие може да зависи от разликата. Като резултат на това задействане, разликата се намалява или изчезва напълно. Действието може да бъде включване или изключване на нагревател, охлаждане и други.

Задействането на термостата става или при изменение на измерената температура, или при смяна на зададената температура (нова настройка). Звеното, което извършва сравнение между измерената и зададената стойности и задава режима на управление, се нарича регулатор.

Какво представляват Термодвойките?

Термодвойките са сензори за температура с широко приложение в бита и автоматиката. Те представляват устройство, съставено от два различни проводника (като състав и материал), които се нагряват неравномерно и генерират напрежение, пропорционално на разликата в температурите между двата края на проводниците. Това е така нареченият термоелектрически ефект.

Видове Температурни Датчици

В зависимост от състава на проводниците, термодвойките се поделят на няколко различни типа, като най-популярните и широкоразпространени са тип J и тип K.

  • Термодвойки тип K

Те се срещат в две разновидности: хромел (сплав от никел и хром в съотношение 90/10) и алумел (сплав от никел и алуминий с допълнителни добавки в съотношение 95% никел, 2% магнезий, 2% алуминий и 1% силикон).

  • Термодвойки тип J

Те са сплав от желязо и константан и със сравнително по-ниска чувствителност от типа K.

  • Терморезистор тип Pt100

Това е комплексна сплав от редки метали и платина, което предопределя високата точност на измерваните резултати и ниската степен на вариации. Pt100 e стандартен термосензор с номинално съпротивление от 100 Ω при 0°C.

Сподели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *