Ремонт на хладилна техника

Хладилен техник Варна 

Ремонт на хладилна техника

по домовете,  гр. Варна

Не се колебайте да се свържете с нас!

На ваше разположение са опитни хладилни техници, които бързо ще решат вашите проблеми и то на разумни цени. 

Използваме качествени материали и модерна апаратура. Дългогодишен опит без конкуренция. 

0 4 1 0 7 5

Диагностика

хладилници и хладилна техника

Смяна

компресор, кондензатор, изпарител, термостат

Зареждане

хладилник, зареждане с отстраняване на пропуск

Отстраняване

пропуски, електропроблеми

Поправка на

електронни платки

Ремонт

фризери, хладилни витрини, ледогенератори, търговски хладилници

Сервиз

Хладилници и Влагоуловители

Гаранция

на вложените части и за извършения от нас ремонт

Профилактика

търговски хладилници

Абонамент

Видове хладилници:

 • Еднокамерни – хладилници с вградена вътрешна камера;
 • Двукамерни – хладилници с отделна фризерна и хладилна част. Те могат да бъдат с един или два компресора;
 • Хладилници с NO FROST система – при тях е характерно,че не натрупват лед. Охлаждането става посредством обдухване с вентилатор през изградени въздуховоди;
 • Двукамерни хладилници с превключващ магнет вентил, който регулира подаването на хладилния агент, съответно към хладилната и фризерната част;
 • Хладилници тип “Side by side”;
 • Фризери.

 

Хладилен техник Варна. Ремонт на хладилна техника

Компоненти на домашният хладилник:

 

Някои от случаите когато е добре да потърсите 

Хладилен техник 

 • Когато температурата е много по-висока или по-ниска от нормалната;
 • Компресорът не работи с характерния шум , не включва или изобщо не изключва;
 • Термостатът не регулира зададената температура
 
 
 
 
 
 
Хладилен техник Варна. Ремонт на хладилна техника
Хладилен техник Варна. Ремонт на хладилна техника
Хладилен техник Варна. Ремонт на хладилна техника

Най-често повредите в хладилниците биват два вида – механични или електрически.

 • Към механичните спадат: блокирал компресор, нарушена херметичност на хладилната инсталация, пробит изпарител, корозирало подохлаждане и др.
 • Електрическите биват: повреда в електрическата инсталация, дефектирал термостат или пусково реле на компресора, дефектирал сензор, таймер, вентилатор, нагревател при NO FROST система, електронна платка и др.

Всичко започва с правилната диагностика на повредата на вашия хладилник или фризер. Както във всяка сервизна дейност, това е най-важната част. Тук се проявява опита и рутината на хладилния сервизен техник. Ремонтът на съвременните хладилници е сложен, за него се изискват задълбочени знания за принципа на работа на хладилника, практически опит и специализирани инструменти. Ако разпознаете някой от проблемите описани по-горе, не се колебайте да се свържете с нас. Можете да уговорите посещение и ние ще ви изпратим хладилен техник  в рамките на гр. Варна или региона. Предлагаме 

Ремонт на всякаква хладилна техника

 

 

Как работи хладилникът?

 Компресора нагнетява фреона, който на този етап е газ и го изпраща в кондензатора. Там, заради високото налягане, започва втечняването на фреона. Течния фреон постъпва във филтъра, който още се нарича и филтър-дехидратор. Филтъра пречиства хладилния агент (фреона) от механични замърсявания и от остатъчна влага. 

 
Хладилен техник Варна. Ремонт на хладилна техника
Play Video

Филтъра обикновено е пълен с влагоабсорбиращ материал,

като най-често това е силикагел. След почистването фреона постъпва в капилярната тръба (капилярка). Капилярката служи да отдели системата на ниско и високо налягане. Капилярната тръба действа като дюза. При преминаването на фреона през нея се получава пад на налягането и температурата. От капилярната тръба фреона постъпва в тромпета на изпарителя, където става впръскването. В тази точка започва бурното кипене и изпаряване на хладилния агент, при което кипене се отнема топлината от вътрешния обем на хладилния шкаф. След изпарителя повечето хладилен агент се е превърнал в пара и по пътя до компресора се изсушава до сух газ.

 

Хладилен техник Варна. Ремонт на хладилна техника

Правилното функциониране на домашния хладилник зависи от множество детайли:

 • Подходящ компресор и регулатор (електронен или механичен термостат)
 • Точно определяне на количеството хладилен агент
 • Липса на пречупвания по тръбния път, както и Липса на пропуски и утечки и обемни заледявания по изпарителя
 • Достатъчна изолация на хладилния шкаф
 • Подсигуряване охлаждането на кондензатора

Съвременните домашни хладилници работят на цикли, които осигуряват саморазскрежаването на хладилната част. Фризерната част също може да се саморазмразява, ако е оборудвана с саморазмразяващ се изпарител и е осигурен канал за оттичане на водата.
Регулирането на домашния хладилник е сложна тема и може да бъде реализирано по доста различни начини.

 

При включване на хладилника в мрежата,

термостата затваря веригата и компресора стартира. Това е така, докато температурата в обема на хладилния шкаф не падне до точката на изключване на термостата. След което термостата прекъсва веригата.Когато температурата в обема се вдигне,термостата отново затваря веригата и компресора отново започва да работи. Механичните термостати са прости и надеждни устройства, които имат работен живот десетки години. Осезателя на механичния термостат представлява тръбичка с метален балон в тялото на термостата. Тръбичката и балона са пълни с газ, който свива и разширява обема си спрямо околната температура. Когато температурата е висока, балона на термостата се раздува и докосва двете точки, които затварят веригата. 

Постигането на различни температури се осъществява посредством винт, 

който доближава или раздалечава точките на включване спрямо балона. При електронните термостати управлението става с термоелементи, които променят съпротивлението си спрямо температурата. Идеята е същата. Осветлението в хладилника се включва, когато вратата се отвори. За целта около рамката на хладилния шкаф е монтиран шалтер с пружина, който при затворена врата прекъсва веригата. Има и други методи за следене на отворена/затворена врата, като например рийд-ампула и магнит.

Преди години производителите правеха двукръгови хладилници с 2 компресора.

Така потребителите имаха избор да изключат или само хладилното отделение, или само фризерното. Естествено тези хладилници бяха скъпи, тъй като най-скъпия компонент в хладилника е компресора (всъщност не винаги е така). За да се редуцира цената и пак да се предостави на потребителя избор за пестене на енергия, производителите се насочиха към едно по-рационално решение с един компресор. Неодостатък на това решение е, че позволява изключване само на хладилната част, като остава да работи само фризера. Подобнa схема се реализира с управление с магнет-вентил, който насочва фреона или към целия кръг, или само към фризерната част.

В този случай едно от предизвикателствата е

прецизното определяне на количеството фреон, за да не се получи презапълване на хладилната инсталация, когато хладилника работи само на фризерен режим. Или пък системата да остане недозаредена, когато работи в режим на цял цикъл. Това затруднение може да се редуцира леко, ако се използва събирател (изсушител, ресивер) на фреон непосредствено след фризерния изпарител или просто се пусне по-дълга смукателна тръба в запенената част. Това ще позволи леко презареждане на системата за фризерен режим, като недоизпарения фреон ще се изпари по пътя до компресора.

Хладилен техник Варна. Ремонт на хладилна техника

Хладилен техник Варна

Сподели